LogoPIVKO

SPOJKY BRZDY HŘÍDELE KOCIÁN
PIVKO
Záruka vysoké kvality pro průmysl

 

PIVKO

BRZDAprůmyslová KOTOUČOVÁ

přednosti proti bubnové

Oproti bubnovým, resp. pásovým brzdám, kde motor působí  prostřednictvím obložení třecí sílou na „buben“ radiálně k  ose hřídele působí motortřmenu kotoučové brzdy prostřednictvím destiček (párovány) na „kotouč“ souose (axiálně).

Brzdy lamelové (diskové) se vyznačují párováním kotouče s obvodově plošně umístěnými třecími lamelami

Bubnové brzdy jsou limitovány obvodovou rychlostí do ca 28 [m/s]. Výměna, výrazně nestejnoměrně se „sjíždějícího“, zakřiveného třecího obložení je pracná a nastavování vzduchové mezery ve stavu „odbrzděno“ problematické.

Kompaktní kotoučové brzdy stavebnicového systému jednoduché instalace i údržby (výměna destiček), přenášejí vyšší měrné kinetické energie při vysoké obvodové rychlosti. Dále se vyznačují nižším momentem setrvačnosti, respektive menším průměrem brzdného kotouče.

Celkové náklady kotoučové brzdy (pořizovací a provozní) jsou podstatně nižší. Kotoučová brzda nabízí oproti bubnové již na kotouči průměru 400 mm umístění 1 až 4 třmenů. Lze je osadit výkonově odstupňovanou řadou motorů ( brzdná síla v poměru 1 – 10).

Bubnové brzdy, až na vyjímky, lze úspěšně nahradit, resp. vyměnit brzdami kotoučovými.

 

brzdové třmeny

PIVKO

Nová řada H brzd PIVKO nabízí ku příkladu na kotouči průměru 600 [mm] brzdný moment v rozmezí od 50 (1xHP9) do 30000 [Nm] (4xHH05). Ktřmenu PIVKO jsou otočně načepována dvouzvratná ramena. Jednou stranou ramen pohybuje motor; na protilehlé jsou pomocí kolíků otočně upevněny držáky brzdových destiček. Tato konstrukce zabezpečuje, že teplo vzniklé brzděním nemá vliv na funkci motoru. Pružiny destiček přidržují destičky v zahloubení držáků a současně umožňují jejich snadnou  demontáž. Motor je k rameni motoru zajištěn maticí. Nástavec motoru slouží pro přizpůsobení délky pístu motoru síle kotouče. Paralelogramové vedení držáků destiček a tažné pružiny zajišťují v „odbrzděném“ stavu „vzduchovou mezeru“ mezi brzdnou plochou destiček a kotoučem. TřmenH“ umožňuje uchycení standardní  a třmen „O“ uchycení pootočené o 90°. Standardní bezasbestový materiál destiček je omezen teplotou 340 °C;  pro vyšší teploty a rychlosti se používá materál sintrovaný.

K  brzdovým třmenům se dodávají motory pro přímé brzdění: mechanické, pneumatické, hydraulické, elektromagnety. Pro brzdění nepřímépružinou se dodávají motory odbrzďující: mechanicky, pneumaticky, hydraulicky, elektricky a elektromagneticky. Nabízíme i motory s automatickou kompenzací opotřebení brzdových destiček. Dále zesilovače vzduch/hydraulika, snímání brzda rozepnuta/sepnuta, případně max. opotřebení destiček. Brzdy lze na kotouči výhodně  párovat pro kompenzaci ohybového momentu (postavení ručiček mezi  9. a 15. „hodinou“). Řada motorů umožňuje až 20 výkonových kombinací na kotouči jedné velikosti - úspora místa a standardizace.

Pro kontinuální brzdění nabízíme kontrolu, snímání a plynulé regulace brzdného momentu.

Brzdy dle požadavků zákazníka a kontrolujeme na  moment a kinetickou energii brzdění.

Těšíme se na Vaší návštěvu  www.pivkobrakes.com

 

BRZDA KOTOUČOVÁ C

PIVKO

Brzdy řady H a OH se v průmyslovém použití osvědčily jak pro držení, zastavování, nebo kontinuální brždění. Rozhodli jsem se představit menší brzdu TYP C.

Při výrobě malé brzdy C byly použity moderní technologie beztřískového obrábění a galvanizování. Minimální průměr / tloušťka brzdového kotouče je 120 / 6-10 [mm] kterou lze na přání zvětšit až na 15 [mm]. Brzda s pneumotorem vyvine ku příkladu na kotouči průměru 300 [mm] brzdný moment v rozmezí od 22 (C20) do 360 [Nm] (C80).

Ke třmenu jsou kyvně načepována dvojzvratná ramena. Jednou stranou ramen pohybuje motor; na protilehlé jsou otočně uchyceny brzdové destičky. Konstrukce zamezuje přenos tepla vzniklého bržděním na funkci motoru. Pružiny destiček přidržují destičky v zahloubení ramen a současně umožňují jejich snadnou  demontáž. Motor je k rameni motoru zajištěn maticí. Pružiny zajišťují v „odbrzděném“ stavu „vzduchovou mezeru“ mezi třecí plochou destiček a kotoučem. Standardní bezasbestový  materiál destiček je omezen teplotou  340 °C.. Tuhá konstrukce dovoluje brzdný výkon až 12 [kW].

K  brzdovým třmenům se dodávají motory pro přímé brzdění: mechanické, pneumatické, hydraulické a elektromagnety. Pro brzdění nepřímépružinou se dodávají motory odbrzďující: mechanicky, pneumaticky, hydraulicky a  elektromagneticky. Lze nabídnout snímač: brzda rozepnuta / sepnuta, případně max. opotřebení destiček. Brzdy lze na kotouči výhodně  párovat pro kompenzaci ohybového momentu (postavení ručiček mezi  9. a 15. „hodinou“).

Pro kontinuální brzdění nabízíme kontrolu, snímání a plynulé regulace brzdného momentu.

Brzdy dle požadavků zákazníka a kontrolujeme na brzdný moment a kinetickou energii.

 

 

[HOME]