LogoPIVKO

SPOJKY BRZDY HŘÍDELE KOCIÁN
PIVKO
Záruka vysoké kvality pro průmysl

 

Náhony neřešitelné běžně užívanými spojkami (se silonovými elementy,

pryžovými obručemi ..) řeší  vysoceelastické hřídelové spojky PIVKO

 

Vysoceelastické hřídelové

spojky PIVKO

Od spojek pro přenos kroutícího momentu se běžně vyžaduje radiální, axiální a úhlová poddajnost. Vysoceelastické spojky PIVKO jsou navíc samonosné, vysokorychlostní –až 5000 min-1  s vysokou úhlovou poddajností až 10°. Proto lze jejich pomocí řešit náhony běžnými spojkami  nerealizovatelné. V ocelovém plášti tělesa spojky jsou nalisovány  předepnuté  elastické prvky namáhané na tlak  (oproti spojkám „PERIFLEX“ namáhaným na tah-střih). Předepnutí prvků lze měnit. Prvky se dodávají o tvrdosti 50 – 80 °Sh, obvykle 60 °Sh,  pro teploty okolí –40 až +80 případně až 100°C a s odpovídající chemickou odolností. Spojkami lze vhodně ovlivňovat torzní kmity systému čehož se využívá mezi dieselovými, elektrickými  motory a převodovky, ventilátory, vrtulemi, turbinami, drtiči, dopravníky, zkušební stolice. Na spojku lze jednoduše připevnit brzdový kotouč. Ze dvou spojek PIVKO lze snadno sestavit velmi krátký homokinetický kloub nebo smonotovat kloubové hřídele. Tyto hřídele nevyžadují běžnou údržbu přispějí ke snížení vibrací, hlučnosti  a tím prodloužení životnost náhonu. Elastické prvky jsou snadno vyměnitelné a díky konstrukci přírub obvykle  nevyžadují  demontáž hnací či hnané části náhonu.

Největší spojky byly dodány mezi 350 [kW] elektrický motor a dmychadlo.

www.pivkobrakes.com

 

 

[HOME]